Reklamačné podmienky

A. Reklamácia tovaru

 

1. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.


2. Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, bez výrazného zápachu, vrátane faktúry a záručného listu.


Náklady spojené so zaslaním tovaru naspäť hradí vždy zákazník, v prípade uznanej reklamácie bude zákazníkovi kompenzované poštovné v nevyhnutne nutnej výške. O obdržaní vráteného alebo reklamovaného tovaru Vás budeme informovať prostredníctvom emailu.


3. Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom (neriadenie sa návodom na používanie, príp. nedodržiavaním podmienok údržby na etikete), používaním tovaru na iný účel ako je určené, prípadne iným porušením záručných podmienok.


Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým používaním. Záruka zaniká aj v prípade, že kupujúci zasiahol akýmkoľvek spôsobom do podstaty daného tovaru (v prípade snahy opraviť tovar vlastnoručne). Zo záruky sú tiež vyňaté závady a poškodenia tovaru, spôsobené živelnou pohromou.


4. Podľa novely zákona o ochrane spotrebiteľa zo dňa 18. septembra 2008 s platnosťou od 1. novembra 2008 má predávajúci v prípade reklamácie, ktorá bola uplatnená po 12 mesiacoch od kúpy, možnosť vybaviť reklamáciu zamietnutím. Vadu v tomto prípade dokazuje spotrebiteľ.


5. Lehota na vybavenie reklamácie je podľa Občianskeho zákonníka 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie.

B. Reklamácia prepravných služieb

 

Pri preberaní zásielky si skontrolujte či zásielka nie je:


• mechanicky poškodená
• premočená
• otvorená a príp. i znovu zalepená


Ak by ste zistili na zásielke viditeľné závady, neváhajte s pracovníkom prepravnej služby príp. pošty spísať reklamačný protokol. Následne nás kontaktujte a my Vám radi pomôžeme pri riešení tejto reklamácie.